DONEREN  ALARMNUMMER: 06 52 05 38 80  Alarmnummer
Doelstelling

Reddingshonden Team Zeeland is een stichting die honden en geleiders opleidt tot inzetbare teams met als doel het opsporen van vermiste personen. Inzetbare combinaties kunnen vermisten lokaliseren in bos,- heide, en poldergebieden, woonwijken, ramp- en aardbevingsgebieden. Daarnaast kunnen zij op het water ingezet worden bij het zoeken naar drenkelingen.

Missie

Familie en nabestaanden van vermiste personen duidelijkheid geven en hun onzekerheid wegnemen.

Kernwaarden Reddingshonden Team Zeeland 

Deze kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit van de organisatie. Ze verschaffen houvast en bepalen mede de koers. Houding en gedrag worden erdoor bepaald. Ieder weet wat er van hem/haar verwacht wordt en draagt deze kernwaarden uit.

Visie/Doelstelling


Reddingshonden Team Zeeland is een stichting die honden en geleiders opleidt tot inzetbare teams met als doel het opsporen van vermiste personen. Inzetbare combinaties kunnen vermisten lokaliseren in bos,- heide en poldergebieden, woonwijken, ramp- en aardbevingsgebieden. Daarnaast kunnen zij op het water ingezet worden.

Bestuur en organisatie

Samenstelling bestuursgroep
Voorzitter Dorith van Ewijk
voorzitter@reddingshondenteamzeeland.nl

Secretaris Olga Franse
info@reddingshondenteamzeeland.nl

Penningmeester Heleen de Vetter
penningmeester@reddingshondenteamzeeland.nl

Bestuurslid Elles Lobbezoo-Harms 

Samenwerking

Reddinghonden Team Zeeland is onderdeel van de landelijke koepel SRO (Samenwerkende Reddingshonden Organisatie). Dit is een samenwerkingsverband tussen meerdere reddingshondengroepen dat tot doel heeft om de krachten te bundelen en samen grote zoekacties op te pakken in binnen- en buitenland.

RHWW – Stichting Reddingshonden RHWW
VRT – Veterinair Reddingshonden Team
RWO – Reddingshonden Werkgroep Overijssel
RHN – Reddingshonden Nu
RHGD – Reddingshonden Groep Drenthe
OGER – Oger SARdogs
MNL – Mantrailgroep Nederland
RHSN – Rettungs Hunde Staffel Nordhorn
VRH – Vlaamse Reddingshonden
DRG – Delta Reddingshonden groep
Sirius – Sirius
Oger SARdogs
RHTNH – Reddingshonden Team Noord-Holland
INSED – International Northern Search & Earthquake Dogs

ANBI-Status

Reddingshonden Team Zeeland is een ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling), oftewel een 'goede doelen stichting'. Giften zijn fiscaal aftrekbaar. Het hele team bestaat uit vrijwilligers. Reddingshonden Team Zeeland is een non-profit organisatie en ontvangt geen subsidie van de overheid. Alle onkosten worden betaald uit giften van donateurs (teamleden) en sponsors.

Bekijk ANBI gegevens
Klik op het item om te downloaden, u heeft hiervoor een Adobe Reader PDF nodig op uw apparaat.

Reddingshonden Team Zeeland Jaarverslag 2022
Reddingshonden Team Zeeland Jaarverslag 2021
Reddingshonden Team Zeeland Jaarverslag 2020

Reddingshonden Team Zeeland Jaarrekening 2022
Reddingshonden Team Zeeland Jaarrekening 2021
Reddingshonden Team Zeeland Jaarrekening 2020

Reddingshonden Team Zeeland Jaarcijfers 2018-2019
Reddingshonden Team Zeeland Jaarcijfers 2017-2018
Reddingshonden Team Zeeland Jaarcijfers 2016-2017
Reddingshonden Team Zeeland Jaarcijfers 2012-2017